POPSYS.CZ  (upgrade poptávkového systému)

Mohl jsem na to jít tradiční cestou. Investovat do projektu tvorby webu poptávkového systému, provést akvizici dodavatelů, udělat mohutnou reklamu na zadávání poptávek a registrovaným dodavatelům posílat poptávky z oboru jejich činnosti společně s kontakty na poptávající.

Původně jsem to takto zamýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl pro jinou cestu.

" Je to sice dál, ale za to horší cesta".   Ne , tak zrovna tato hláška z filmu Sněženky a machři, pro tento případ vůbec neplatí. Je to totiž přesně naopak " Je to blíž a navíc o hodně lepší cesta".

Jaká byla moje inspirace.

Při stavbě konceptu systému POPSYS.CZ jsem se inspiroval známým příslovím, které říká: "Nedávej hladovému rybu, ale nauč ho ryby chytat", a právě myšlenka tohoto přísloví se stala páteřní myšlenkou, kterou jsem v POPSYS.CZ nastavil, a která určuje hlavní směr v činnosti poptávkového systému POPSYS.CZ.

Co mě přimělo k rozhodnutí jít jinou cestou než ostatní poptávkové systémy?

Byla to "recenze" dodavatelů (živnostníků, řemeslníků a firem) a poptávajících (zadavatelů poptávek) na již existující poptávkové portály. Konkrétně se jednalo o jeden názor poptávajícího, který byl pro mne jasným signálem hledat jiné řešení. Ten názor uvádím:

… kdyby ovšem přišel někdo a vysvětlil mi rozdíl proč on je lepší, nebo to prostě měl rozepsané na svých webových stránkách, tak bych si i připlatil.  Když ti ale 50 dodavatelů nabídne to samé, tak podle čeho mám vybírat? Každý ti řekne, že on "je ten lepší", ale jak ty to jako někdo, kdo oboru vůbec nerozumí poznáš, že je to pravda….

 Na základě této recenze, ale i ostatních vyjádření ať už kladných nebo záporných jsem si uvědomil, že:

Na jedné straně jsou zde různé poptávkové systémy, které i nadále budou nástrojem, který dokáže propojit zákazníky a firmy (dodavatele služeb). Jedná se o nástroj, který mohou firmy ke spojení se svými zákazníky používat, ale který z jejich strany nelze nijak dále rozvíjet směrem k vyšší četnosti získaných poptávek. Množství poptávek je totiž závislé na aktivitě poptávkového webu a navíc pokud jeho systém vyhodnotí, že poptávka je z oboru činnosti dané firmy a pošle jí tuto poptávku, tak firma stejně o ni musí soutěžit ještě s dalšími desítkami jiných dodavatelů. Zakázku pak většinou získává ten dodavatel, který je schopen a ochoten jít s cenou co nejníže.

 Na straně druhé tu je Internet - největší  světové tržiště. Podle statistik Světové banky v České republice používá internet téměř 80 % populace, což je něco přes 8 milionů lidí.  Znamená to tedy, že pro každou firmu, tzn. jakýkoliv podnikatelský subjekt, živnostníka či řemeslníka by mělo, v současné době, být nezbytné a přímo povinné, mít  na  internetu své zastoupení, mít tam svůj stánek tzn. svoji webovou stránku, která by měla být tím nejlepším obchodníkem. Obchodníkem, který vás bude na tomto tržišti reprezentovat, bude umět komunikovat a bude vám aktivně přinášet kontakty na vaše potencionální zákazníky, kteří vaše webové stránky navštívili a projevili zájem o vaše zboží či nabízené služby.

Nejvíce mne ale na tom dostalo to, že i když žijeme v 21. století, století informačních technologií, tak 90% podnikatelů a živnostníků či malých firem, ať už prodávají výrobky, nebo poskytují služby, není pořádně na internetu vidět, nebo nedokáže internet používat k podpoře či dokonce k budování svého podnikání. A přitom na internetu každý okamžik hledají tisíce lidí informace třeba z jejich oboru.

Položil jsem si tedy otázku.  Proč dodavatelé (živnostníci, řemeslníci a ostatní firmy) investují peníze do registrací v různých poptávkových systémech za účelem získání zakázek, když jejich nejlepší a nejvýkonnější obchodník (webová stránka) spí, tzn., není aktivní a nechává kolem sebe v každém okamžiku proudit tisíce lidí, kteří na internetu hledají informace právě z jejich oboru.

Sami si rozhodněte, zda níže uvedená otázka je určená i pro vás:

Opravdu je (vaše potencionální zákazníky) dále chcete nechat chodit kolem vašeho webového stánku, aniž byste s nimi navázali kontakt?

A pokud byla otázka určená i pro vás, tak mám jedno doporučení.  

Než se zaregistrujete do jakéhokoli zpoplatněného systému, za účelem získání zakázky či kontaktu na zákazníka, tak si aktivujte a správně nastavte svoji webovou stránku, tzn., probuďte a aktivujte svého nejlepšího obchodníka na největším světovém internetovém tržišti a vytvořte si tak svůj vlastní systém poptávky. Ušetříte tak spoustu času a navíc vždy získáte zákazníka (třeba i takového, jehož názor jsem uvedl výše), který bude připraven přijmout vaši prodejní nabídku.

Vím jak na to a chci vám pomáhat.

Podívejte se na Tomův příběh _ co dříve Toma trápilo, co změnil a čeho následně dosáhl.